Kustmynnande vattendrag i Bottenviken

Projektet ”Kustmynnande vattendrag i Bottenviken – Metodutveckling och ekologisk restaurering – ett gränsöverskridande Svenskt-Finskt samarbetsprojekt” finansierades inom EU-programmet Nord och avslutades 2018. SGU:s arbete med projektet utfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och Finlands geologiska undersökning (GTK).

Närings-, trafik och miljöcentralen (nytt fönster)

Interreg nord.jpg

kustmynnande vattendrag.jpg

Senast granskad 2021-03-22