Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Ledamöter är myndighetscheferna vid 17 nationella myndigheter (däribland SGU) och länsstyrelserna. Miljömålsrådets uppdrag pågår till maj 2022.

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år en rapport om pågående samarbeten inom programområden och andra åtgärder. Från 2019 har fokus legat på arbete inom sju programområden.

Vad innebär arbetet för SGU?

SGU deltar i arbetet inom fyra av programområdena. Dessa är: Ramverk för nationell planering, Staten går före, Hållbar elektrifiering samt Insatser för grön infrastruktur. Dessutom är SGU drivansvarig myndighet för två samverkansåtgärder: Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid samt Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment.

Senast granskad 2020-10-08

Kontaktperson

  • Lars-Ove Lång

    Telefon: 031-7082660031-7082660
    Ort: Göteborg
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post