För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kartläggning av geologi och grundvatten­tillgångar i södra Skåne

Kartläggningen genomfördes med helikopter med lågt hängande last.

Flygningar genomfördes över områdena 1–7, där stjärnorna är landningsplatser för helikoptern. 

Mätningar område 1: 10–23 oktober, område 2: 15-23 oktober, område 3: 23 oktober-4 november, område 4: 23–31 oktober, område 5: 31 oktober-4 november, område 6: 5-9 november, område 7: 5-11 november. 

Det streckade området: Malmö/Sturups flygplats.  

Efter område 7 gjordes några långa mätlinjer utmed Skånes sydkust, till havs.

Mätningarna utfördes över stora delar av södra Skåne, i princip från Vombsänkan och västerut. Den totala undersökningsytan är totalt cirka 1 700 km2.

Området i och omkring Vombsänkan innehåller flera grundvattenförande enheter i såväl jord som berg, varav en del är begränsat utredda. Undersökningsområdet bedöms även kunna innehålla okända grundvattenmagasin med möjlighet till betydande grundvattenuttag. Dessa kan vara av stor vikt för framtida regional vattenförsörjning, både i fråga om dricksvattenförsörjning och för vattenuttag för lantbruk och industri. 

Alnarpssänkan är en tektoniskt bildad och av erosion utökad dal som är helt igenfylld av olika jordlager, med ett 10–20 meter mäktigt gruslager närmast berggrunden. Bildningen är av stor vikt för den regionala vattenförsörjningen med flera kommunala vattentäkter och stora jordbruksarealer. Även berggrunden och jordlager sydväst om Alnarpssänkan är att betrakta som regionalt viktiga när det gäller grundvattenförsörjningen. Även här finns flera kommunala och enskilda grundvattenuttag.

För mer detaljerad information om delområden, landningsplatser och tider, se respektive delområde. 

Delområden 1–7 i södra Skåne

Senast granskad 2019-11-12