Mätningarna görs på en höjd av 60 m och avståndet mellan flyglinjerna är 200 m. Avståndet mellan mätpunkter längs varje linje är cirka 7 m för magnetfältet, 16 m för det elektromagnetiska fältet och 64 m för gammastrålning.

GPS och radarhöjdmätare används för positionering.