Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS som tidigare utfört liknande undersökningar åt SGU. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem som registrerar markens elektriska ledningsförmåga.

Helikoptern flyger på ungefär 70 meters höjd över marken och har en ram hängande cirka 30 meter under sig. Flygningarna sker längs parallella mätlinjer med 200 meters avstånd.

Piloterna försöker att undvika att flyga över hagar med tamdjur. De djurägare som har hästar eller andra tamdjur i undersökningsområdet och som misstänker att djuren kan bli oroliga av den lågt flygande helikoptern kan överväga att ta in djuren under den tid som helikoptern flyger i närområdet.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

Alla öst-västliga linjer är klara. Nu återstår enbart de  de nord-sydliga linjerna som kommer att flygas på torsdag förmiddag (5/12 -19).

Aktuellt totalt flygområde är markerat med svart ram i kartbilden nedan.

Kartbild över flygområde Bergslagen.