Understanding the variation of bedrock material properties with metamorphic conditions

Titel på projektet

Understanding the variation of bedrock material properties with metamorphic conditions

Projektledare

Charlotte Möller, Lunds universitet

Beviljade medel från SGU

2 983 000 kr

Projektperiod

2018-2021

Om projektet

Huvudmålen för detta projekt är att:

  1. förstå variationerna av bergmaterialegenskaper med metamorfa förhållanden,
  2. tillhandahålla högkvalitativ petrologisk data i kombination med bergmaterialegenskaper som kan användas för förutsägelse av tekniska egenskaper,
  3. tillhandahålla en kvantitativ modell av de regionala variationerna i tryck, temperatur och bildning av metamorfos i det östra segmentet av den Sveconorvegiska provinsen, och
  4. producera en metamorf domänkarta över det östra segmentet i SW-regionen i regional skala som kommer att tjäna som grund för att hitta bergmaterial som är lämpliga för aggregatproduktion.

Kartan och data visar de systematiska förändringarna i berggrundsegenskaperna i en del av Sveriges berggrund som är den tektoniska analogen till Indienplattan, begravd på ökande djup och temperatur i en kollisionszon. Resultaten kommer att demonstrera de systematiska kopplingarna mellan metamorfa processer och bergmaterialegenskaper.

 

Senast granskad 2020-11-24