Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar - mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna

Titel på projektet

Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar - mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna

Projektledare

Mats Åström, Linnéuniversitetet

Beviljade medel från SGU

674 000 kr

Projektperiod

2018-2020

Om projektet

Det övergripande målet är att bidra till utvecklingen av kostnadseffektiva metoder för minskning av surhet och metallakning från sura sulfatjordar. De specifika målen är att karakterisera hur olika behandlingsmetoder påverkar geokemi, mineralogi och mikrobiologi hos jordarna och därmed i slutändan kort- och långvarig lakning av metaller och surhet från dessa jordar. Att uppnå minskad urlakning av metaller och surhet från sura sulfatjordar skulle ha en stor positiv inverkan på vattenkvaliteten i landskap där dessa jordar är vidsträckta.

Senast granskad 2020-11-24