Pågående projekt med SGU-finansiering

SGU finansierar årligen 10-15 pågående projekt inom geovetenskap varav 2-5 är nya för året. Mer om dessa projekt går att läsa i denna sektion.