För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nordic and Baltic Directors Business Meetings

De nordiska generaldirektörsmötena är en samarbetsplattform mellan de geologiska undersökningarna i norden: GEUS (Danmark), NGU (Norge), GTK (Finland) och SGU (Sverige).

De geologiska undersökningarna i de baltiska staterna deltar som observatörer.

Syftet med plattformen är att stärka samarbetet mellan de nordiska geologiska undersökningarna.

Senast granskad 2021-01-13