Denna dag anordnas årligen med syfte att sprida insikt och kunskap från de olika projekten som SGU driver eller finansierar. Vi vill även locka till diskussion rörande projekts utveckling och resultat samt skapa synergieffekter mellan både intressenter och med SGU:s ordinarie verksamhet. Från de seminariedagar som anordnades 2002-2011 så finns det sammanfattningar från presentationerna att tillgå som SGU rapporter genom GeoLagret med sökordet "FoU-seminarium". Rapportserien kommer att återupptas under 2018.

Nästa FoU dag är planerad till den 13 februari 2019. Agenda kommer snart.

Välkommen!