För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Vem kan söka och för vad?

SGU ger endast stöd till riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. För att vara behörig att söka forskningsbidrag måste huvudsökanden (projektledaren som ansvarar för det föreslagna projektet) och eventuell medsökande ha avlagt doktorsexamen. Andra personer som är involverade i genomförandet av projektet, t.ex. laboratoriepersonal, tekniker eller doktorand, behöver inte ha avlagt doktorsexamen.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom medel från SGU aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning.

Driftskostnader – exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser samt för Open Access.

Införskaffningskostnader för utrustning

Lokalkostnader

Indirekta kostnader – overhead ska anges enligt medelsförvaltarens praxis. SGU tillåter inte overheadkostnader på utrustning eller för lokalkostnader.

Kostnadsökningar som uppkommer under kontraktstiden ska rymmas inom bidraget. Bidraget täcker mervärdesskatt endast då denna uppkommer som kostnad hos sökanden. Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Eftersom villkoren ses över årligen kan du läsa mer om de fullständiga villkor för bidraget som gäller via länk i samband med öppen utlysning eller på sidan För dig med SGU finansiering.

Senast granskad 2021-09-28