SGU:s forsknings- och utvecklingsråd

SGU:s råd för forskning och utveckling (FoU) har till uppgift bistå myndigheten med bedömningar i frågor relaterade till SGU:s FoU.

I SGU:s FoU råd sitter sakkunniga om SGU:s olika verksamhetsområden. I samband med SGU:s årliga utlysning av stöd till geovetenskaplig forskning så bidrar FoU rådet med bl.a. sakkunnigbedömning. Varje ledamot väljs in på 2-3 års mandat med möjlighet till omval för en ny mandatperiod. Det nuvarande rådets mandatperiod är 2018-2021.

Ledamöter

  • Anders Blom, SWECO
  • Annika Wasström, Boliden Mineral
  • Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet
  • Lars O Ericsson, Chalmers
  • Laura Lauri, LKAB
  • Roland Roberts, Uppsala universitet
  • Staffan Hintze, NCC Infrastructure
  • Stefan Wastegård, Stockholms universitet
  • Vakans

Instruktion

Instruktion för FoU-rådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

2017 (nytt fönster)

2016 (nytt fönster)

2015 (nytt fönster)

Senast granskad 2019-06-26