Avslutade projekt med SGU finansiering

Här finns information om och slutrapporter från de projekt som SGU har finansierat som avslutats efter 2017. Rapporter från projekt som har avslutats tidigare kan erhållas vid förfrågan.