Doktorander

För att stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom geovetenskap så har SGU skapat möjligheten med ”industridoktorander”.

Doktoranden har en deltidsanställning vid SGU och vid ett svenskt universitet eller högskola. Området för doktorandstudierna utses utifrån SGU:s behov av kunskapsutveckling och samt i dialog med universitet. Just nu har SGU två industridoktorander:

  • Anna Apler
  • Gustav Petersson Becher

Senast granskad 2021-01-13