Bergmaterialfrågorna kommer i framtiden vara mycket viktiga för att förstå de möjligheter och de utmaningar som samhället står inför. Det är dock flera andra frågor som indirekt styr bergmaterialfrågorna. Frågorna om bergmaterial finns numera inordnade under Samhällsbyggnadsrådet.

Gå till sidan om Samhällsbyggnadsrådet (nytt fönster)

Minnesanteckningar

Möte november 2018 (pdf, nytt fönster)
Möte november 2018, bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
Möte november 2018, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte november 2018, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)

Möte april 2018 (pdf, nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte april 2018, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)

Möte oktober 2017 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 5 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 6 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2017, bilaga 7 (pdf, nytt fönster)

Möte februari 2017 (pdf, nytt fönster)
Möte februari 2017, bilaga1 (pdf, nytt fönster)
Möte februari 2017, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte februari 2017, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte februari 2017, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)
Möte februari 2017, bilaga 5 (pdf, nytt fönster)

Möte mars 2016 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga1 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 5 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2016, bilaga 6 (pdf, nytt fönster)

Möte oktober 2015 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2015, bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2015, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2015, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte oktober 2015, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)

Möte mars 2015 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga1 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2015, bilaga 5 (pdf, nytt fönster)

Möte september 2014 (pdf, nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)
Möte september 2014, bilaga 5 (pdf, nytt fönster)

Möte mars 2014 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2014, bilaga 1 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2014, bilaga 2 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2014, bilaga 3 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2014, bilaga 4 (pdf, nytt fönster)
Möte mars 2014, bilaga 5 (pdf, nytt fönster)