Här kan du ladda ner SGUs logotyp i olika format. Logotypen finns på svenska och engelska. Behöver du logotypen i ett annat format, kontakta oss. 

SGUs logotyp, svensk, JPG-format

SGUs logotyp, svensk, EPS-format 

SGUs logotyp, svensk, PNG-format 

SGUs logotyp, engelsk, EPS-format 

SGUs logotyp, engelsk, JPG-format