Med de nya större lokalerna finns det plats för att ta emot borrkärnor i många år framöver, något som bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom den svenska gruvnäringen.

- Vi behöver mer metaller för att lyckas med den gröna omställningen, och för att uppnå klimatmålen är prospekteringen en nyckelfråga. I det sammanhanget spelar utvecklingen av borrkärnearkivet en viktig roll, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

Utbyggnaden av borrkärnearkivet sker i samarbete med företaget Guideline Geo.

- Europas största borrkärnearkiv i Malå är centralt, inte bara för gruvnäringen, utan även för forskningen och för att lära oss mer om vår del av världen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Invigningen av det utbyggda borrkärnearkivet sker på plats i Malå torsdag 7/2 kl 13.

Om borrkärnearkivet

I SGUs borrkärnearkiv samlas en stor del av det kunskapsunderlag som används för att hitta viktiga metaller och material i svensk berggrund. Borrkärnearkivet uppgår efter utbyggnaden till 11 000 kvadratmeter. Redan idag förvaras fyra miljoner meter borrkärna från fler än 18 000 borrhål i arkivet, vilket gör det till det största borrkärnearkivet i Europa. I samband med utbyggnaden utökas även kapaciteten för kärnkartering och provtagning.