31 januari 2018

​Jobbguide för nyanlända – med fokus på borrbranschen

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen. Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända . Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb.

Vilka jobb i Sverige är något för mig, och vilka utbildningar och vägar kan ta mig dit? Svaret finns hos Geopraktisk, en ny digital guide som visar på vägen till enkla jobb inom geobranschen för nyanlända. 

Språngbräda in till branscher som behöver arbetskraft

Geopraktisk är en ny digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett pilotprojekt med fokus på borrbranschen, där behovet av arbetskraft är stort. Det handlar bland annat om brunnsborrning och anläggningsborrning, det vill säga sådan borrning som görs i samband med olika byggen. I en förlängning kommer även andra branscher, till exempel bergmaterial och gruvnäring, omfattas i guiden.

Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och en språngbräda in i branscher som kräver arbetskraft i framtiden. Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb. Här finns också frågor och svar om yrken samt studie- och yrkesvägledande information.

För nyanlända - och andra jobbsökande

Informationen på Geopraktisk är skriven på enklare svenska och är anpassad för SFI. Genom att träna på språket som används inom de yrken som presenteras ges en bra grund till utbildning, praktik och arbete. En ordbok finns tillgänglig för att hjälpa till med fackspråk. Geopraktisk kan även användas av grundskolans och högstadiets studie- och yrkesvägledare och fungerar som en guide till yrken inom de näringar SGU arbetar med - oberoende av vilken bakgrund den sökande har.

Pilot som kan fungera som modell

Geopraktisk är ett pilotprojekt med information om en specifik bransch, borrbranschen. Projektet har finansierats av Tillväxtverket för att skapa enklare vägar till jobb. SGU planerar att vidareutveckla konceptet till att inkludera fler branscher och yrken, såsom bergmaterial och gruvnäring. Tanken är att konceptet ska kunna fungera även för helt andra branscher.

Från och med den 31 januari (efter kl. 12) hittar du Geopraktisk på SGUs webbplats: www.sgu.se/geopraktisk

Senast granskad: 2018-05-02

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Pontus Westrin

    Telefon: 018-179072018-179072
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post