För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
19 september 2017

Flygmätningar ska hitta grundvatten i Halland

Mot bakgrund av vattenbristen i södra Sverige ska SGU söka efter nya grundvattentillgångar i Halland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång i början av oktober med ett undersökningsområde öster om Falkenberg och ett på Laholmsslätten inom Laholms och Båstads kommuner.

Grundvattennivåerna i sydvästra Sverige har varit rekordlåga i år vilket bland annat har lett till långvariga bevattningsförbud i flera kommuner.

– Förhoppningsvis kan de nya flygmätningarna hjälpa oss att hitta nya grundvattenförekomster som minskar problemen med vattenförsörjningen i framtiden, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Flygmätningarna i Halland har möjliggjorts genom en omprioritering av SGUs verksamhet.

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av jord, berg och grundvatten och på så sätt identifiera potentiella grundvattenförekomster.

Förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna i Halland bedöms som mycket goda. Undersökningarna har redan ett starkt stöd av såväl de berörda kommunerna Falkenberg, Laholm och Båstad och Länsstyrelserna i Halland och Skåne. I tillägg har tidigare års flygmätningar på Gotland, Öland och i Skåne byggt upp en erfarenhet och kunskap hos SGU som kommer till nytta vid de kommande mätningarna i Halland.

Efter genomförda mätningar kommer en tolkning av data ske, och preliminära resultat bör vara tillgängliga innan sommaren 2018.

Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Aps på uppdrag av SGU.

Läs mer om flyggeofysikmätningarna i Halland på SGUs webbplats

Senast granskad 2018-02-26

Kontaktpersoner

 • Peter Dahlqvist

  Telefon: 046-311784046-311784
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Vatten i berg
  Skicka e-post

 • Mattias Gustafsson

  Telefon: 046-311791046-311791
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post