Oktober

  • Ökad risk för grundvattenbrist gör att samhället måste agera

    Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. Mot den bakgrunden måste samhället arbeta aktivt för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det visar en ny rapport från SGU.

    2 oktober 2017