Områdena som är aktuella är bland annat utanför SCA Munksund och Billerud.

På många platser längs norra Sveriges kust och inland har det under lång tid funnits massa- och pappersindustri. Förr gick avlopp från industrierna ofta direkt ut i närliggande vattendrag, sjöar eller hav vilket ledde till utsläpp av förorenande massafibrer i dessa vatten. På dessa platser kan rester i form av fiberbankar eller fiberrika sediment fortfarande finnas kvar på bottnarna.

– Fiberbankarnas omfattning, var de finns samt deras innehåll av miljögifter. Det är just vad SGU nu ska undersöka med hjälp av undersökningsfartyget Ocean Surveyor, berättar Lovisa Zillén, enhetschef för maringeologi på SGU, och fortsätter:

– Inventeringen kommer bidra till att vi kan använda kostnadseffektiva åtgärder mot dessa föroreningar och att problemet med bland annat miljögifter i fet fisk kan minska.

Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten som avsatt 7,6 miljoner kronor för inventering av fiberbankar längs norra Sveriges kust samt i några sjöar i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat "Giftfri miljö".

För mer information, kontakta

Lovisa Zillén, chef på enheten för maringeologi, lovisa.zillen@sgu.se, 018-17 90 33

Ola Hallberg, maringeolog, ola.hallberg@sgu.se, 018-17 91 96