För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
2 februari 2015

Nytt verktyg för hållbar regional materialförsörjning

För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

Syftet med en materialförsörjningsplan är att en region långsiktigt ska ha tillgång till det byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, så kallat ballastmaterial, som behövs för att utveckla infrastruktur och till bostadsbyggande på ett hållbart sätt. Materialförsörjningsplanen tar hänsyn till att de nödvändiga täkterna placeras i ett sådant läge att brytning och transporter orsakar minsta möjliga skada på miljön. Genom att planera för en hållbar materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för den framtida dricksvattenförsörjningen – de utgör ofta goda grundvattenreservoarer – och som värdefulla landskapsformationer.

– På så sätt är materialförsörjningsplaner viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. De är också viktiga underlag i arbetet med planer för regional tillväxt, säger Karin Grånäs, statsgeolog på SGU.

I rapporten, som är en del av SGUs åtagande inom mineralstrategin, beskrivs en modell för att ta fram planeringsunderlag och vilka strategiska ställningstaganden som behöver göras.

Läs mer om hållbar regional materialförsörjning här

För mer info, kontakta

Karin Grånäs, statsgeolog SGU, tel 018-17 92 19, karin.granas@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn