– Totalt rör det sig om 200 000 meter borrkärna från olika områden i Norr­botten och Västerbotten som ska fotograferas och skannas med modern IR-teknik, säger Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om mineralogin och berggrunden i området för att dels möjliggöra ett bättre nyttjande av landets mineralresurser, dels komma till nytta inom forskningen.

Skanningen beräknas pågå under 2014 och 2015, där de första resultaten från projektet beräknas vara klara under första halvan av 2015, görs av det finska bolaget SPECIM.

Omfattningen av projektet, med en storskalig skanning av borrkärnorna och resultat som tillgängliggörs som öppna data, gör projektet till det första av sitt slag i Europa.  

 

Kontaktpersoner

Lars-Kristian Stölen, avdelningschef på SGU, 018-17 91 39

Helge Reginiussen, statsgeolog på SGU, telefon 018-17 93 45