Ur statistiken:

– Den största enskilda produktionsökningen under 2013 svarade järnmalmen för, med en ökning på 17 procent till 37,4 miljoner ton. Det kan jämföras med den högsta noteringen någonsin från 1974, då 44 miljoner ton bröts. Produktionen av ickejärnmalm är också den högsta någonsin – 41,7 miljoner ton.

– Svenska gruvor står för 91 procent av EU:s järnmalmsproduktion

– Mineralersättningen som delades ut 2013 uppgick till 6,9 MSEK, varav 5,1 MSEK delades ut till markägare.

– 2013 års avgifter för undersökningstillstånd uppgick till 17,9 MSEK.

– 2,4 kubikmeter energitorv producerades (jämfört med 1, 8 miljoner kubikmeter för 2012)

– Mängden levererad natursten ökade från 1,7 miljoner ton för 2012 till 1,97 miljoner ton för 2013.

Ladda ner Bergverksstatistik 2013 från GeoLagret på https://apps.sgu.se/geolagret/ (länken öppnas i nytt fönster)