2 december 2016

Alla metaller behövs – både från återvinning och gruvor

Världens behov av metaller är enormt! För att ge vår växande befolkning en bättre levnadsstandard med tillgång till elektricitet, kyl och elspis blir metallförsörjningen en gigantisk global utmaning likväl en nyckel till den globala välfärden.

Behoven är så stora att vi redan nu måste lägga grunden för ökad återvinning och återanvändning och samtidigt öka nybrytning för att få fram den metall som behövs. Gruvor kommer vara nödvändiga många decennier framåt även om vi så återvinner och återanvänder all den metall som finns i omlopp. Vi får inte nöja oss med den metallskrot vi är bra på att återvinna, som järn, stål, bas- och ädelmetaller. Vi måste också bli bättre på att utnyttja hela potentialen i elektronikskrot, men också ta till vara potentialen i kvarblivet gruvavfall, övergiven urban infrastruktur och stålverksdeponier.

En ökad återvinning kommer inte av sig själv. Dagens samhälle är långt mer anpassat för bruk av primära råvaror än för sekundära. Det gäller såväl industriella processer som marknad och infrastruktur. Därför kommer det att behövas såväl ekonomiska som politiska styrmedel för att återvinning och återanvändning av metaller ska öka. Det handlar om att stimulera återvinning snarare än om att höja ribban för primär utvinning, detta eftersom metallförsörjningen sker på en global marknad där Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar för en hållbar utvinning.

I en modern cirkulär ekonomi kan vi lämna den gamla synen på avfall som en belastning, som något fult som ska döljas och betalas dyrt för att bli av med, och i stället se det för vad det är; en resurs för en hållbar råvaruförsörjning.  Runt om i vårt land har gamla gruvor lämnat mängder av avfall som tidigare har varit värdelöst, men som kan innehålla många av de innovationskritiska metaller som vi för närvarande har svårt att återvinna.

Att belöna återvinning som samtidig innebär en efterbehandling av avfall kan skapa incitament för den teknikutveckling som behövs för den i många fall småskaliga anrikning det kan bli tal om. Genom att samtidigt eliminera eventuella läckage av metaller till vattendrag och grundvatten blir det en dubbel vinst för samhället.

Då har vi inte ens berört det gråberg som kan utnyttjas som ballast eller de massor som väg- och järnvägsbyggen genererar. Men företagen ligger långt framme och tar tillvara de möjligheter som ges för att minimera mängden avfall och öka resurseffektiviteten.

En satsning nu på styrmedel för ökad återvinning och återanvändning lägger grunden för framtidens samhälle.

Lena Söderberg

Generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning (SGU)

 

Artikeln publicerades i något redigerad form hos Miljö- och utveckling, den 16/11 2016

Senast granskad 2020-02-10