Ledningsgrupp

SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Ledningsgruppen utgör ett rådgivande organ till GD. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna.

Generaldirektör

anneli-w.jpg

Anneli Wirtén, generaldirektör

Foto: Pernilla Andersson

Ställföreträdande generaldirektör

Goran_Risberg.jpg

Göran Risberg, ställföreträdande generaldirektör samt avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd.

Foto: Johan Wahlgren

Avdelningar

Mineralresurser

Kaj_Lax.png

Kaj Lax, avdelningschef Mineralresurser.

Foto: Johan Wahlgren

Samhällsplanering

larsinge.jpg

Lars-Inge Larsson, avdelningschef Samhällsplanering.

Foto: Johan Wahlgren

Mark och grundvatten

Helena-Kjellson.jpg

Helena Kjellson, avdelningschef Mark och Grundvatten.

Foto: Johan Wahlgren

Lednings- och verksamhetsstöd

Goran_Risberg.jpg

Göran Risberg, ställföreträdande generaldirektör samt avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd.

Foto: Johan Wahlgren

IT och digitalisering

bjokar.jpg

Björn Karlsson, avdelningschef IT och digitalisering

Foto: Johan Wahlgren

Bergsstaten

asa_persson.jpg

Åsa Persson, Bergmästare

Adjungerade till ledningsgruppen

cw.jpg

Christina Wallman, enhetschef HR och kontor

Foto: Johan Wahlgren

Anna_Thorngren.png

Anna Thorngren, GD-assistent

Foto: Johan Wahlgren

Senast granskad 2021-01-20

Kontakta oss

Kontakta GD-assistent