Generaldirektör

Lena Söderberg, tel. 018-17 90 00 (SGUs växel)

Ställföreträdande generaldirektör

Göran Risberg, tel. 018-17 91 35

GD-assistent

Anna Thorngren, tel. 018-17 91 32

Avdelningar

Mineralresurser

Avdelningschef: Kaj Lax, tel. 018-17 93 94

Bergsstaten

Bergmästare: Åsa Persson, tel. 0920-23 79 07

Samhällsplanering

Avdelningschef: Lars-Inge Larsson, tel. 018-17 90 69

Mark och grundvatten

Avdelningschef: Göran Risberg, tel. 018-17 91 35

Verksamhetsstöd

Avdelningschef: Lars Molde, tel. 018-17 91 54

HR-chef: Christina Wallman, tel 018-17 90 68