Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

Använd vår sökfunktion för att snabbt söka bland våra nyheter.

Grus, sand och krossberg – ute nu

”Grus, sand och krossberg 2018” – SGUs årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige är nu publicerad.

26 november 2019

Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning

SGU lanserar en handledning för att kunna känna igen och undersöka sura sulfatjordar. Till handledningen hör en kartvisare som ger en bild av var dessa miljöfarliga jordar förekommer längs Norrlandskusten.

22 november 2019

Grundvattennivåer i november

I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för i stora delar av landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

21 november 2019

 asdas