Bilden visar borrkärnor i SGU:s borrkärnearkiv.

SGU:s borrkärnearkiv.

Foto: Leif Bildström/SGU.

15 september 2017

SGU föreslår satsning på mineralinformation i Malå

Utökad mineralinformation främjar en hållbar gruvnäring i Sverige. Det framgår av en ny SGU-rapport till regeringen, där man föreslår en stärkning av verksamheten i Malå, vilket även skulle bidra till regional utveckling utanför storstadsregionerna.

SGUs verksamhet i Malå är nödvändig för prospekteringen i Sverige som i sin tur är nödvändig för att Sverige ska kunna ha en hållbar gruvnäring. En hållbar svensk gruvnäring är en förutsättning för att Sverige ska kunna bidra med de råvaror, i många fall innovationskritiska material, som behövs för att uppfylla målen inom FNs Agenda 2030 och bidra till att lösa de globala utmaningar som bland annat lett fram till Parisavtalet.

Här spelar staten en nyckelroll när det gäller att förvalta och tillhandahålla den grundläggande information som är nödvändig för att attrahera investeringar i prospektering. I Sverige utförs stora delar av det arbetet vid Mineralinformationskontoret och borrkärnearkivet i Malå. Även andra länder och regioner har insett vikten av en stark prospektering och en satsning på SGUs verksamhet i Malå är nödvändig för att Sverige ska kunna hålla jämna steg med omvärlden, där många andra länder nu genomför nationella satsningar i sina respektive länder.

Mot den bakgrunden har SGU utrett möjligheterna för en expansion och utveckling av verksamheten för Mineralinformation och borrkärnearkivet i Malå för att skapa ökade förutsättningar för att Sverige aktivt ska kunna bidra med de råvaror som behövs för att möta de globala hållbarhets- och klimatutmaningarna.

De satsningar SGU föreslår är:

  • En utbyggnad av kärnarkivet för att säkra att de kärnor som företagen borrar inom ramen för prospektering inte går förlorade för framtida undersökningar och för att säkra ett fortsatt intresse för investeringar i prospektering i Sverige,
  • Ett utvecklat, moderniserat tillhandahållande av prospekteringsintressant information
  • Bättre service, tillgänglighet och analysmöjligheter för en mer effektiv prospektering
  • Personalförstärkningar för ökad service, ökat tillhandahållande, och ökade möjligheter att delta i FoU- och EU-projekt tillsammans med akademin.
  • En nationell satsning på Mineraljakten för att få ökad kunskap om fyndigheter i mindre prospekterade områden, samt ett ökat engagemang från allmänheten.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Mineralinformation här