SGU

18 september 2017

Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

– Den svenska järnmalmsproduktionen (sålda produkter) ökade till 27 miljoner ton under 2016, jämfört med 25 miljoner ton under 2015. Kopparproduktionen ökade till 79,2  tusen ton jämfört med 75,1 tusen ton 2015, medan zinkproduktionen steg till 258 tusen ton från  247 tusen ton 2015. Silverproduktionen blev den högsta någonsin på 499 ton, men guldproduktionen på 6,5 ton ligger kvar på en fortsatt hög nivå.

– Hela den svenska malmproduktionen ökade till 75 miljoner ton under 2016, jämfört med knappt 73 miljoner ton under 2015.

– Samtliga metallpriser steg under 2016, särskilt för basmetaller och järn. Som exempel närmast fördubblades järnmalmspriset.  De ökade järnmalmspriserna ledde till ett ökat utbud, Priset på zink och bly steg med 80 respektive 40 procent medan kopparpriset steg med 30 procent.  Även ädelmetallpriserna steg under 2016. Priset på guld steg exempelvis med 16 procent och silverpriset ökade med 17 procent.

– Drygt 109 miljoner ton gruvavfall producerades i Sverige under 2016, varav 62,5 miljoner ton var gråberg och 46,9 var anrikningssand. Av detta deponerades 74,5 miljoner ton.

– Svensk gruvindustri sysselsatte omkring 6 700 personer*, vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2015.

– Prospekteringsinvesteringarna i Sverige minskade med 25 procent jämfört med 2015. Antalet undersökningstillstånd minskade till 604. Antalet beviljade nya undersökningstillstånd blev 119 jämfört med 122 under 2015.

– Mineralersättningen under 2016 uppgick till cirka 6,4 miljoner kronor, varav markägarna fick 4, 8 miljoner kronor.

– Mängden producerad energitorv ökade till 1,4 miljoner kubikmeter från 1,1 miljoner föregående år.

– Mängden levererad natursten minskade till 164 tusen ton för 2016 från 183 tusen ton året innan. Mängden levererad industrimineral ökade till 8,5 miljoner ton från 8,3 miljoner ton 2015.

* Underleverantörer ej inräknade

Ladda ner Bergverksstatistik 2016 här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Se en presentation av statistik från Bergverksstatistik

 

Diagram över den svenska malmproduktionen 2016.