Foto: Anders Damberg

27 september 2017

Grundvattennivåer i september

Läget har förbättrats i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland för de små grundvattenmagasinen. I de stora magasinen är nivåerna dock fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden. I september har nivåerna i de stora magasinen stigit men det krävs mer nederbörd för att de ska närma sig det normala.

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har i stora delar av landet stigit med 10-50 centimeter. Lokala avvikelser förekommer och på ett fåtal platser har nivåerna sjunkit något.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen nära de normala. I Svealand samt södra Norrland är nivåerna under de normala. Västra och södra Götaland har nivåer över de normala och norra Norrland har nivåer över eller mycket över de normala.

När det gäller de stora grundvattenmagasinen så är nivåerna under de normala i stora delar av landet. I Götaland har nivåerna på en del platser närmat sig de normala. Södra Norrlandskusten, Svealand, Norra Öland och Gotland har nivåer mycket under de normala. I Norrbotten är de över eller mycket över de normala.   

I särskilt utsatta områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

Ladda ner PDF

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet