Malmbrytning i Aitek.

Malmbrytning i Aitek.

Foto: Erik Jonsson, SGU.

2 oktober 2017

Metallpriser i september

Trenden med uppåtgående metallpriser för många metaller bröts i september, mest på grund av allmän oro och förväntningar på ett ökat metallutbud. Priserna på järnmalmspellets, bly och zink fortsatte dock uppåt.

Den uppåtgående pristrenden sedan juni/ juli avstannade under september månad. De metaller för vilka priserna fortfarande steg var främst bly och zink. Blypriset steg mest, med åtta procent, vilket till viss del beror på att bly har blivit populärt på den finansiella marknaden. Mest sjönk priset på nickel (-9 %) och järnmalmsfines (-20 %).

Priset på järnmalmpellets steg däremot med fyra procent. Det uppgående priset på pellets beror på ökad efterfrågan av pellets i Kina. Bakgrunden är att Kinas stålindustri investerar i större masugnar som är mindre förorenande och som använder högkvalitativa malmer och pellets. De generella prisnedgångarna beror på en allmän oro över efterfrågan i Kina samt förväntningar på att utbudet av metaller kommer att öka under året. Dessutom har spänningarna på den koreanska halvön fått investerare ett tveka.

Läs Metallpriser i september (pdf, öppnas i nytt fönster)