Leif Särnblad, SGU.

25 oktober 2017

Grundvattennivåer i oktober

Grundvattennivåerna har fortsatt att stiga i de små grundvattenmagasinen och bedöms nu vara normala eller över de normala för årstiden i hela landet. Även i de stora magasinen ser vi nu en långsam återhämtning, men på de flesta håll är här nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala.

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har i stora delar av landet stigit med 10-50 centimeter, i något fall mer än 100 centimeter. På ett fåtal platser har nivåerna sjunkit något.

I betydande delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen nu nära de normala. Undantaget är större delen av Götaland och Norrland där nivåerna är över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna fortsatt under de normala i stora delar av landet. Området i Svealand och längs södra Norrlandskusten med nivåer mycket under de normala har minskat något i utbredning sedan september. I södra Götaland har nivåerna återhämtat sig till nära de normala och i nordligaste Norrland är nivåerna normala eller över de normala för årstiden.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i större delen av landet och några särskilda problem med vattenförsörjningen kan inte förutses under de närmaste månaderna. Bedömningen är översiktlig och lokala avvikelser kan förekomma.

 

Grundvattennivåer oktober 2017

 Ladda ner PDF

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet 

Senast granskad 2017-10-25