Foto: Julio C Gonzalez, SGU

25 oktober 2017

Från kriget i Syrien till Uppsala

På SGU har man samlat och tagit fram geologisk information i mer än 150 år. Här jobbar Eyad Lolo, geolog som flytt från kriget i Syrien, med att digitalisera SGUs samlingar så att de blir tillgängliga och användbara i dagens samhälle.

SGU har samlat in och utvecklat geologisk information i 160 år, och med åren har det blivit en stor mängd geologiska data i form av stenar, tunnslip, borrkärnor, jordprover, fossil och annat från Sveriges alla hörn. Även om mätmetoder och kunskap om geologi har utvecklats med tiden är äldre geologisk information fortfarande mycket relevant och till nytta även i dag.

Mot den bakgrunden jobbar Eyad Lolo på SGU med att digitalisera geologisk information och lagra i öppna databaser så att informationen blir tillgänglig för länsstyrelser, kommuner, företagare och andra samhällsplanerare. Till SGU kom Eyad i februari 2017 som praktikant under tre månader. Detta har sedan övergått till en anställning som geolog inom ramen för regeringens satsning ”moderna beredskapsjobb”, ett initiativ för att på statliga arbetsplatser anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Anställningen kommer att vara till maj nästa år, men det finns dock goda förutsättningar för att Eyad får sin anställning förlängd:

– Eyad gör ett viktigt arbete på SGU och är en trevlig arbetskamrat. Han är dessutom ambitiös och lär sig snabbt, berättar Linda Wickström, ansvarig för SGUs geologiska samlingar och handledare för Eyad tillsammans med kollegan Sven Lundqvist.

Eyad Lolo har utbildat sig inom geoteknik och stratigrafi vid universitetet i Aleppo. Det är en bakgrund som kommer väl till användning i arbetet på SGU, där han hittills huvudsakligen har jobbat med att komplettera SGUs databaser med borrhålsinformation från den sedimentära berggrunden och med digitalisering av tunnslip. En vecka i september har Eyad Lolo också hjälpt till med att installera grundvattenrör och ta borrprover i Västernorrland, något som han har viss erfarenhet av från Syrien.

Innan kriget bröt ut hann han med ett antal jobb som geolog och geotekniker, samt även genomföra en militärtjänst. Eyads familj tillhör landets kristna minoritet och när Al Qaida tog över makten i stora delar av nordöstra Syrien blev det ohållbart att stanna kvar. Eyads bror och mamma var de första som flydde och tog sig till Sverige. I 2014 lyckades även Eyad fly, via båt från Turkiet till Grekland, och den 22 december samma år anlände han till Sverige för första gången för att återförenas med sin familj i Eskilstuna, där nu hela familjen bor. Men det är den 27 februari 2016 som Eyad räknar som sin första dag i Sverige.

– Det var då jag fick uppehållstillstånd, och därmed möjlighet att lära mig svenska och söka sysselsättning. Innan kunde jag inte göra så mycket annat än att gå till kyrkan för att lära mig svenska, berättar Eyad Lolo. 

Eyad Lolo på SGU

Julio C Gonzalez/SGU

Foto: Julio C Gonzalez/SGU

Senast granskad 2017-10-25