Henrik Mikko, SGU

16 november 2017

Ny jordartsdata för delar av Sverige

Nu finns beskrivningar till jordartskartor för områden i Sälenfjällen och längs Skorpedsåsen i Örnsköldsvik. Vi har också uppdaterat jordartsinformationen för bland annat Umeå i Västerbottens län och för grundvattenförekomster i Skånes, Värmlands, Gävleborgs, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län.

Aktuell och tillgänglig information om jordarternas utbredning är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, förutsättningar för erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

I Sälenfjällen har den tidigare jordartskartan i området uppgraderats med hjälp av detaljerade höjdmodeller och fältarbete. Arbetet har fokuserat på de delar som är viktiga för grundvattenförvaltningen i området, vilket innebär att den nya beskrivningen framförallt omfattar älvdalar.

Beskrivning till jordarterna i Tandådalen, Görälven, Västerdalälven och Rörbäcksnäs i Malung–Sälen kommun (nytt fönster)

Karteringen längs Skorpedsåsen i Örnsköldsviks kommun ingår i en mer omfattande kartläggning av jordarterna i delar av Västernorrlands län som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genomfört under 2010-talet.

Beskrivning av jordarterna längs Skorpedsåsen, kartområde Bjästa (nytt fönster)

Beskrivningarna ger en fördjupning i områdenas geologiska förutsättningar och utveckling och är ett komplement till de jordartsdatabaser som SGU tillhandahåller.

Som ett led i vårt arbete med kvalitetssäkring har vi kompletterat våra databaser med uppdaterad jordartsinformation i Umeå, samt kring grundvattenförekomster vid Osby, Lönsboda, Karlskoga, Ludvika-Grangärde, Rättvik, Bispgården, Lagfors, Gimdalen och Harmånger.

I samband med VIMLA-projektet (ett Interreg Botnia-Atlantica projekt om sulfidjordar) har också uppdaterad jordartsinformation tagits fram för tre mindre områden längs kusten i Västerbottens län.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

SGUs Kartvisare

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för jordartsinformation i november 2017.

Karta över täckningsgrad för SGUs jordartsinformation, november 2017.
Täckningsgrad för SGUs jordartsinformation, november 2017.

Senast granskad 2017-11-16