Maj

 • Ny webbplats om Sveriges miljömål

  Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

  30 maj 2017

 • Grundvattennivåer i maj

  En fortsatt nederbördsfattig vår har förvärrat situationen sedan förra månaden och stora områden i Svealand och Götaland har nivåer mycket under de normala för årstiden. Endast de västra och norra delarna av Sverige har nivåer nära de normala eller över de normala. Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april fortsatt sjunka i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit i norra Norrland.

  23 maj 2017

 • Vattenbrist hotar stora delar av landet

  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap.

  20 maj 2017

 • Lågflygning i Bergslagen

  Är du i norra Örebro län eller i angränsande delar av Västmanlands, Värmlands eller Dalarnas län, och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från den 22 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  18 maj 2017

 • Flygmätningar visar intressanta områden för nya vattentäkter på Gotland

  SGU har i en ny rapport utvärderat hur flygburna geofysiska mätningar kan användas för att bedöma grundvattenförhållanden på Gotland. Tre nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  17 maj 2017

 • Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

  SGU har tagit fram en ny kartvisare; ”Isrörelser”. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information om inlandsisens rörelser.

  9 maj 2017

 • Metallpriser i april

  Järnmalmspriset har känt av en väntad nedgång, där även nickelpriset har följt efter. I övrigt mindre har det varit små rörelser på basmetallpriserna under april månad.

  4 maj 2017