Ulf Boivie/SGU

9 juni 2017

Möt SGU i Almedalen

Grundvattenbrist, havsplanering, kritiska metaller, geodata och klimatanpassning. Det är några av de ämnen som avhandlas på SGUs seminarier i Almedalen 2017. Välkommen till SGU i Visby 3/7 till 5/7!

2017 års program

Måndag 3/7:

Kl 10: Visning av Ocean Surveyor

Kl 15-16: Seminarium om havsplanering: Hur ska vi bruka havet? 

Kl 16-17: Seminarium om marint områdesskydd: Vad tjänar samhället på naturskydd i havet?

Kl 17: Årets SGU-mingel för alla som jobbar med geologisk information

Tisdag 4/7:

Kl 9: Frukostseminarium: Världens behov av kritiska metaller?

Kl 10: Visning av Ocean Surveyor

Kl 11: Seminarium: Stigande havsnivåer – ska mark och bebyggelse skyddas eller överges? (arrangör SGI) 

Onsdag 5/7:

Kl 9: Frukostseminarium: Vattenbrist - vad kan vi göra åt det? 

Kl 10: Visning av Ocean Surveyor

Kl 13: Seminarium: Geodata: Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen? (arrangör Geodatasamverkan?

Plats: Ombord på Ocean Surveyor: Visby hamn, Kajplats 1

Läs här för mer information om SGUs evenemang i Almedalsveckan 2017