Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

21 juni 2017

Grundvattennivåer i juni

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin har nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i stora delar av landet sjunkit med cirka 20 centimeter. Längs västkusten har stora nederbördsmängder gjort att nivåerna antingen är oförändrade eller har stigit något.  

Stora delar av södra Sverige har grundvattennivåer under eller mycket under de normala. Västra Götaland, Skåne, Blekinge samt Öland och Gotland har dock nivåer nära de normala. Längs västkusten är nivåerna över de normala. Mellersta och norra Norrland har nivåer nära eller över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala i större delen av landet. SGU registrerade under juni månad bottenrekord för årstiden på ett flertal observationsplatser. Norra Norrland har dock grundvattennivåer nära eller över de normala.  

Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna att kunna ske först till hösten. De låga grundvattennivåerna bedöms påverka många som har egen brunn. Den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas beroende på lokala förhållanden.

 
Grundvattennivåer juni

Ladda ner högupplöst karta

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet