Miljöbild från dagbrottet i Aitik.

Dagbrottet i Aitik.

Foto: Boliden.

30 januari 2017

Ny uppdaterad vägledning för prövning av gruvor

SGU har i samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbotten uppdaterat vägledningen för prövning av gruvverksamhet. Syftet är att ytterligare förbättra möjligheterna till en korrekt och effektiv prövning av gruvverksamhet.

– Vägledningen är ett referensverk för alla som är intresserade av den viktiga och omfattande prövningsprocessen för gruvprojekt. Det är många som har arbetat med att utforma vägledningen som är till hjälp vid både planering och granskning av gruvprojekt, säger Mattias Fackel, handläggare på SGU.

En korrekt och effektiv prövning av gruvverksamhet är nödvändig för att säkra ett tillräckligt naturskydd, en hållbar ekonomi och framtida råvaruförsörjning.

Vägledningen redovisar de lagar och förordningar som ligger till grund för prövning av gruvverksamhet. Den nya upplagan är aktualiserad och flera avsnitt är utökade jämfört med den föregående utgåvan. Vägledningen är sammanställd för att vara till hjälp för både verksamhetsutövare, myndigheter och markägare och kan användas som en uppslagsbok av alla med intresse för Sveriges gruvnäring.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB), Svenska kraftnät, mark- och miljödomstolen i Umeå och branschorganisationen Svemin har bidragit med synpunkter till vägledningen.