Leif Särnblad, SGU.

25 januari 2017

Grundvattennivåer i januari

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan december stigit i Götaland och Svealand. I större delen av Norrland har nivåerna sjunkit på de flesta håll. De små grundvattenmagasinen har nivåer nära de normala eller under de normala i stora delar av landet förutom i norr där nivåerna är högre än normalt. I delar av Götaland och Svealand de mycket under de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december stigit i Götaland och Svealand med upp till 80 cm förutom på vissa enstaka platser i syd och öst där nivåerna sjunkit något. I Norrland har nivåerna sjunkit med 5–10 cm. 

Grundvattennivåerna i de små magasinen är för årstiden nära de normala i de västra delarna av landet, delar av Norrland, södra Mälardalen samt på Gotland. I övrigt är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. Mellersta Götaland och Svealand har nivåer under de normala och i norra Norrland är grundvattennivåerna över de normala.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är för årstiden under eller mycket under de normala i stora delar av landet. I Norra Norrland är grundvattennivåerna över eller nära de normala. Även sydvästra Norrland har nivåer nära de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn.

 

Grundvattennivåer i januari 2017

Grundvattennivåer i januari 2017

SGU

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.