Mattias Fackel/SGU. Utbildning i Botswana inom PanAfGeo-projektet.

6 december 2017

SGU utbildar om gruvor och miljö i låginkomstländer

SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med systerorganisationer i Afrika genom utbildningsprojektet PanAfGeo.

– De metaller och mineral vi använder till vardags kommer från alla världens hörn, inte minst från Afrika och vi vill bidra med erfarenheter och kunskap för att minska miljöpåverkan även där, säger Mattias Fackel, geovetare på SGU.

Det femåriga utbildningsprogrammet genomförs på temat mineralutvinning och miljö, med fokus på hantering av gruvavfall och gruvvatten: ”Mine water and waste management”.

Uppemot 250 personer kommer att genomgå fyra veckors utbildning i Sverige, följt av ett års praktiskt arbete med stöd av mentorer. Utbildningen riktar sig till myndigheter i låginkomstländer med en viktig eller växande mineralutvinning. Programmet är ett samarbete med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet och finansieras av Sida med 59 MSEK över en femårsperiod.

SGU medverkar sedan tidigare också i ett liknande samverkansprojekt, PanAfGeo, för att stärka den geovetenskapliga kompetensen i Afrika. I november genomförde SGU den andra av sju planerade utbildningar inom projektet, denna gång i Botswana, efter att ha arrangerat en första utbildning i Senegal i juli i år. På kursen fanns deltagare från Botswana, Liberia, Namibia, Swaziland och Zambia. Teamet med utbildare kom från Mali, Botswana och Sverige.

– Det var två intensiva veckor med utbildning och diskussioner. Efterbehandling och stängning av gruvor var ett av flera aktuella ämnen under utbildningen och dagarna i fält, berättar Mattias Fackel, en av SGU-medarbetarna som medverkade i Botswana. 

PanAfGeo är ett treårigt samarbete mellan geologiska myndigheter i Afrika och i Europa i syfte att stärka den geovetenskapliga kompetensen hos systerorganisationerna i Afrika. SGUs del i projektet är att organisera den utbildning i projektet som omfattar miljö och mineralutvinning. PanAfGeo finansieras av EU med knappt 10 MSEK.

Läs mer om PanAfgeo-projektet 


 

Senast granskad 2017-12-06