Grafik: SGU

12 december 2017

Ny karttjänst visar jordarter i Uppsala och Enköping

Det finns en ny karttjänst som visar Uppsalaåsen och Enköpingsåsen. I karttjänsten kan man själv göra punkter eller linjer och se jordlagerföljden.

Som komplement till SGUs webbaserade 3D-kartverkyg finns en ny karttjänst för Uppsalaåsen och Enköpingsåsen där man enkelt kan se hur det ser ut under markytan.

I den interaktiva teckenförklaringen kan man tända och släcka de borrhål och profiler som ligger till grund för modellerna. Nere till vänster kan man välja att rita punkter eller linjer och om man sen klickar på ”View i Groundhog” får man upp en ”syntetisk” profil som skapas ur modellen. Genom att ändra profilens höjdskala i förhållande till längdskala kan man framhäva höjdskillnaderna längs profilen. Profilen kan sparas som PDF.

Modellerna ger en generaliserad och förenklad bild av förhållandena under marken, baserad på uppgifter från borrningar. Förhållandena kan variera från plats till plats, vilket gör att modellerna inte kan förväntas ge en korrekt bild av undermarken överallt.

Tjänsten är nyutvecklad men har redan kommit till samhällsnytta. I samband med en tankbilsolycka i Uppsala i oktober, då stora mängder dieselolja läckte ut i ett vattentäktsområde, bidrog karttjänsten till att snabbt ge en översikt av markförhållandena vid olyckplatsen.

Till grund för karttjänsten ligger geologiska 3D-modeller som för Uppsalaåsens del är framtagen i samverkan mellan SGU och Uppsala Vatten AB och för Enköpingsåsens del i samverkan mellan SGU och British Geological Survey. Själva kartjänsten har tagits fram i samverkan med British Geological Survey .

Länk till karttjänsten

Läs mer om 3D-modellen över Uppsalaåsen

Uppsalaåsen finns även som modell i 3D-verktyget City Planner, varifrån det också går att ladda ner data.

Se Uppsalaåsen i City Planner

Senast granskad 2017-12-12