SGU

4 december 2017

Metallpriser i november

Priset på stål är just nu högre än på många år, vilket har lett till en tjugoprocentig prisökning på vissa järnmalmstyper i november. Bensinbilarnas uppsving har också fått till följd att palladiumpriset har stigit med 25 procent på ett halvår.

Det kinesiska dagspriset på järnmalmsslig (fines) steg med 20 procent under november. Priset på denna malmtyp har fluktuerat kraftigt under året: priset toppade på 95 dollar per ton i februari 2017 bara för att falla till 53 dollar i juli. Sedan ökade det återigen med en topp i september på 78 dollar för att åter falla till 58 dollar i oktober, och nu alltså en tjugoprocentig ökning i november. Den senaste ökningen beror på höjda kinesiska stålpriser, bland annat till följd av ökad kinesisk bilproduktion. De kinesiska myndigheterna har framgångsrikt minskat stålkapaciteten i Kina medan efterfrågan varit fortsatt fast, vilket lett till högre stålpriser och därmed högre järnmalmspriser. För närvarande är stålpriserna nära den högsta nivån på sex år.

I övrigt är det inga större förändringar. Alumininumpriset har minskat något. Palladiumpriset har ökat med 25 procent det senaste halvåret medan priset på platina har stått stilla. Platina och palladium är varandras substitut med likartade användningsområden, med den skillnaden att katalysatorer i bensinbilar i högre grad använder palladium än platina. Eftersom bensinbilarna nu är mer efterfrågade än dieselbilar så har efterfrågan, och priset, på palladium också stigit mer än för platina. En annan orsak till skillnad i prisutvecklingen mellan dessa två likartade metaller är att det är kostsammare att utvinna platina än palladium. I prisbilagan finns diagram med platina och palladium för jämförelse.

Läs metallpriser i november (pdf, öppnas i nytt fönster)


 

Senast granskad 2017-12-05