Augusti

 • Möt SGU på Klimatanpassning Sverige 2017

  Grundvattennivåer, grundvattenbildning, skred, ras och erosion handlar om geologi. Och om klimat!

  31 augusti 2017

 • Anmälan till Grundvattendagarna 2017

  Snart är det dags för SGUs temadagar om grundvatten som hålls vartannat år; Grundvattendagarna 2017 den 7-8 november i Uppsala. Anmäl dig senast 6 oktober. Passa på att anmäla dig nu, intresset är stort!

  25 augusti 2017

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

  23 augusti 2017

 • Metallprisernas utveckling första halvåret

  Metallpriserna har under första halvåret 2017 gått upp och ner. Ädelmetallpriserna har följt de cykliska finansiella trenderna medan basmetallerna till stor del bygger på omväxlande förväntningar på Kinas och USA:s ekonomi.

  3 augusti 2017