På bilden syns en kvinna som utför berggrundskartering.

Foto: Anders Damberg.

19 april 2017

Presentation av forskning på SGU

Torsdagen den 27:e april anordnar SGU ett öppet seminarium där olika geovetenskapliga forskningsprojekt som får stöd av SGU presenteras.

Under dagen ges presentationer av FoU vid universitet och högskolor som erhållit medel
ur SGUs stöd till geovetenskaplig forskning, samt ett antal egenfinansierade FoU-projekt vid SGU.

Plats: Hörsalen, SGU, Villavägen 6, Uppsala

Tid: 27:e april kl 9.00-16.30

Se dagens program och läs mer om seminariet här

Anmälan sker senast den 25 april till Lisbeth Hildebrand.