Miljöbild från dagbrottet i Aitik.

Dagbrottet i Aitik.

Foto: Boliden.

4 april 2017

Metallpriser i mars

Under mars gick priset på järn- och nickelmalm tillbaka första gången i år, till stor del till följd av ökade lager av stål på den kinesiska marknaden.

Mars präglades av stillastående eller fallande priser. Mest föll priserna på järn (-12%), nickel (-10%). Orsaken står att finna i den Kinesiska marknaden. Under första kvartalet har lagret av stål ökat i Kina. Samtidigt har det funnits leveransproblem från gruvorna i Australien och Brasilien beroende
på väderleken, vilket har hållit priserna uppe fram tills nu. Men under mars månad har alltså en priskorrigering nedåt skett.

Metallpriser i mars (pdf, öppnas i nytt fönster)