30 september 2015

Grundvattennivåer i september 2015

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsätter på många håll i landet att sjunka. Undantagen är områden i västra Götaland samt i Svealand där nivåerna har stigit med 5‒60 cm. I östra och södra Götaland har nivåerna sjunkit 5‒30 cm. I Norrland har nivåerna överlag sjunkit 5‒70 cm, i Västerbottens fjällkedja ännu mer.

Grundvattennivåer för årstiden nära eller över de normala dominerar kartbilden för september. Runt Vänern och Mälaren förekommer nivåer mycket över de normala. Nivåer som är lägre än normalt återfinns i huvudsak i södra Götaland samt i norra Jämtland och i Västerbottens fjällkedja.

Där nivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt den närmaste tiden för att undvika problem med grundvattentillgången.

Grundvattennivåer i september 2015

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se