16 september 2015

EU-länders mineralstatistik samlad

I augusti avslutades EU-projektet Minerals4EU, som bland annat syftade till att sammanställa en gemensam, standardiserad databas för mineralresurser i EU. Sammanställningen har även använts för att publicera en europeisk årsbok för mineralstatistik, Minerals Yearbook.

Genom projektet har ett europeiskt nätverk med intressenter inom mineralnäringen skapats tillsammans med en permanent organisation för att bevara nätverket och säkerställa framtida leveranser av data till den gemensamma mineraldatabasen och till årsboken.

Minerals Yearbook nås via European Minerals Knowledge Data Platform där man även kan hämta hem mineralrelaterade dokument och data. Webbsidan innehåller dessutom en kartvisare med data om mineralresurser från mer än 17 europeiska undersökningen, som är sökbar och lättåtkomlig.

- Webbplatsen gör det möjligt för medborgare, politiker, myndigheter, företag och akademiker över hela Europa att få en bättre förståelse för användningen av mineral och det moderna samhällets krav på tillgången. Där kan man även ta del av insatser inom återvinning och resurseffektivitet, säger Nikolaos Arvanitidis, EuroGeoSurveys expertgrupp inom mineralresurser och representant för SGU.

Den digitala årsboken kommer att lanseras i närvaro av EU-parlamentarikerna den 15 oktober 2015 i Bryssel.