21 oktober 2015

Sveriges berggrund och grundvatten närmar sig Europa

SGU går vidare i arbetet med att öka tillgången på offentliga geodata i Sverige och Europa. Nya kostnadsfria tjänster med information om grundvatten och berggrund enligt Inspire-direktivet finns nu tillgängliga.

Tjänsterna uppfyller de krav som EU-direktivet Inspire ställer gällande struktur och format och finns både för visning och för nedladdning. De är gratis och användningsvillkoren följer den öppna och tillåtande licensen Creative Commons.

Syftet med Inspire är att ge bättre tillgång till offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via tjänster på Internet. Myndigheter ska också på ett effektivare sätta kunna utbyta data med varandra. Arbetet med införandet av Inspire-direktivet pågår för fullt i Europa och ska vara färdigt 2020, då tanken är att det ska vara möjligt att ”sömlöst” kombinera data från olika medlemsländer inom EU.

Mer information om de nya tjänsterna finner du här (länk, öppnas i nytt fönster)