22 oktober 2015

Ny information i SGUs kartvisare

Kartvisaren har uppdaterats med ny och användbar information. Bland annat finns det möjlighet att se lantmäteriets nya höjdmodell och separata geofysiska teman.

I den nya versionen finns tillgång till Lantmäteriets nya höjdmodell, där man lätt kan avläsa höjdförhållandena i stort, men även mycket små detaljer i terrängen. 

Det finns nu också möjlighet att välja fem geofysiska teman: magnetfält och tyngdkraft samt kalium-, torium- och uranstrålning som kan visualiseras separat. Tidigare fanns all geofysik samlad i ett gemensamt tema (Kartvisare).

Ytterligare en nyhet är att ”vattenytor” återigen ingår som en tjänst i Kartvisaren efter en tids uppehåll.

Öppna Kartvisaren (nytt fönster)